BURADASINIZ » ANA SAYFA » EĞİTİM » ATÖLYE MODERN

 

Atölye Modern İlkbahar 2020 

İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi, Çağdaş Sanatı Anlamak  ve Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri semineri ile yirminci dönemine devam ediyor.

 

Atölye Modern’in seminerleri ücretlidir.

Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org

 

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

18 Mart – 20 Mayıs 2020 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen seminer katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor. Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu,
Prof. Dr. Uşun Tükel, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden tarafından yürütülen seminer programı, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor.

 

Program Başlıkları   Katılım Bedeli   Satın Al

 1. Ders:
  19. Yüzyıl Sonu,  Edouard Manet, Empresyonizm, Post-Empresyonizm
  Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu
 2. Ders:
  20. Yüzyıl Başı, Avantgard Hareketler I: Fovizm, Dışavurumculuk
  Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu
 3. Ders:
  20. Yüzyıl Başı, Avantgard Hareketler II: Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm, De Stijl
  Prof. Dr. Uşun Tükel
 4. Ders:
  Weimar Almanyası: Bauhaus, Yeni Nesnelcilik
  Prof. Dr. Uşun Tükel
 5. Ders:
  20. Yüzyıl Başı, Avangart Hareketler III: Dadaizm, Sürrealizm
  Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu
 6. Ders:
  II. Dünya Savaşı Sonrası Sanat Ortamı, Soyut Dışavurumculuk, Yeni Gerçekçilik, Pop Sanat, Fluxus
  Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu
 7. Ders:
  Çağdaş Sanat ve Siyaset, Sanat Kurumuna Karşı Eleştiriler, Teknolojinin Sanatta Kullanımı
  Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden
 8. Ders:
  Çağdaş Sanat ve Kadın, AIDS, Muhafazakarlık
  Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden
 9. Ders:
  Sanat Sergilerinin Dönüşümü, Küratörler, Bienaller, Uluslararası Büyük Sergiler
  Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden
 10. Ders:
  Çağdaş Sanatın Piyasa ile Olan İlişkisi, Galeri Sistemi, Müzayedeler, Sanat Fuarları
  Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden

Katılım Bedeli: 2.150 TL (Seminer programı on ders içerir)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 2.260 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 1.935 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 2.035 TL

Ücretlere KDV dahildir.  

 

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE
 

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

1 Nisan – 20 Mayıs 2020 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Bu programa en fazla 16 katılımcı kabul ediliyor.

 

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcıların farklı yazı türlerinde üretimlerde bulunduğu ve bu üretimleri paylaştığı bir seminer dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

 

Program Başlıkları   Katılım Bedeli   Satın Al

 1. Ders: Yazmak Nedir: İyi bir yazının önünde duran engeller
 2. Ders: Hikâye: Bir durumdan yola çıkarak yazmak
 3. Ders: İnsan Öncelikle Kendini mi Yazmalı?
 4. Ders: Metin-Mekân İlişkisi: Coğrafyalarımız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor?
 5. Ders: Toplumsal Hafıza/Bireysel Tarih
 6. Ders: Farklı Konuşma Şekilleri
 7. Ders: Bir Romana Başlamak
 8. Ders: Hikâye Etmenin Önemi

Katılım Bedeli: 2.150 TL (Seminer programı sekiz ders içerir)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 2.260 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 1.935 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 2.035 TL

Ücretlere KDV dahildir.  

 

ÇAĞDAŞ SANATI ANLAMAK

Seminer programı dört dersten oluşur.

2 Hafta Boyunca Cumartesi günleri 10.15 – 13.30

Eğitim Süresi: 4 Ders (İki gün ikişer ders gerçekleştirilir)

 1. Program Seçeneği: 11 ve 18 Nisan 2020
 2. Program Seçeneği: 2 ve 16 Mayıs 2020

 

İstanbul Modern, izleyicilerine çağdaş sanatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik dört farklı dersi içeren yeni bir seminer programı sunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden yönetiminde düzenlenen seminer programı, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesine, malzeme kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve çağdaş sanat ortamlarına değiniyor.

Program 10.15 – 13.30 saatleri arasında cumartesi günleri iki hafta boyunca uygulanıyor ve seminer toplam dört dersi içeriyor. Katılımcılar, belirli tarihlerde tekrar eden seminer programından kendilerine uygun olanı seçip kayıt yaptırabiliyor.

 

Program Başlıkları   Katılım Bedeli   Satın Al

 1. Ders:
  Kavram Olarak Çağdaş Sanat: Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat ile
 2. Ders:
  Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam: Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile
 3. Ders:
  Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri: Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat ile
 4. Ders:
  Çağdaş Sanatın Dünyası: Koleksiyonculuk, Galeriler, Sanat Fuarları, Müzayedeler ve Bienaller: Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile

Katılım Bedeli: 1.100 TL (Seminer programı dört ders içerir)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 1.155 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 990 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 1.040 TL

Ücretlere KDV dahildir.  

 

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATIN TEMEL DİNAMİKLERİ

 

Altı farklı seminer başlığını içeren programın her biri, farklı bir sanatçı tarafından yönetiliyor. Bu seminerler katılımcılar için sanatın üretim dinamiklerine, izleyicileriyle buluşma olanaklarına ve koşullarına dair farklı bakış açıları oluştururken, Türkiye’de çağdaş sanat üretiminin değerlendirilmesine ilişkin bir platform oluşturuyor.

 

Katılım Bedeli   Üyelere Özel Altı Ders Katılım Fırsatı   Satın Al

Katılım Bedeli: 300 TL (Seminer tek derstir)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 315 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 270 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 285 TL

Üyelere Özel Altı Ders Katılım Bedeli: 1.440 TL

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 1.515 TL

Ücretlere KDV dahildir.  

 

SANATSAL BİR ÜRETİM BİÇİMİ OLARAK MEKÂN:
MURAT GERMEN İLE

31 Mart Salı 19.30 – 21.30

Sanatsal üretkenlik ve eleştirel yaklaşım estetik bir değere dönüştüğünde sanat nesnesinde mekân nasıl biçim bulabilir? Türkiye’de 1980 sonrası üretimlerde mekân kavramı bir sanatçının eser külliyatında nasıl bir boyut kazanır? Devamı...

Bu seminer, çağdaş sanat çalışmalarında özellikle mekân kavramına ve onu barındıran kentsel ortama sıklıkla işaret eden Murat Germen yönetiminde düzenleniyor. Program Türkiye’de 1980 sonrası çağdaş sanat üretimi kapsamında ve sanatçının işleri özelinde mekân, zaman, uzam, arşiv, belge, bellek, duruş kavramlarına ve mekânın sanatsal üretim ile anlatım estetiğini nasıl etkileyebildiğine odaklanıyor

 

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATIN DİNAMİKLERİ:
PROF. DR. FERHAT ÖZGÜR İLE

9 Nisan Perşembe 19.30 – 21.30

Türkiye’de 1980’den günümüze çağdaş sanat üretimindeki eğilimler neler? Kime çağdaş sanatçı diyoruz? Türkiye’de çağdaş sanat dünya sanatının görüntü kültüründen nasıl besleniyor? Sanatsal üretim biçimlerindeki eğilimler nasıl değişiyor? Devamı...

Bu seminer, çağdaş sanat alanında üretimlerde bulunan, uluslararası ölçekte birçok kişisel sergi gerçekleştiren ve karma sergilerde çalışmaları yer alan Ferhat Özgür’ün yönetiminde gerçekleşiyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat alanının felsefi, politik, toplumsal ve biçimsel dinamiklerini ve çağdaş sanatın zaman içindeki değişim ve dönüşümünü değerlendiriyor.

 

TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA SANATI MI GÜNÜMÜZ SANATI MI?: BAGER AKBAY İLE

14 Nisan Salı 19.30 – 21.30

Yeni medya ne demek? Günümüz teknolojileri sanatsal üretim biçimlerini nasıl etkiler? Sanatçının rolü nasıl değişir? Teknolojik gelişmeler sanatın deneyimlenmesinde nasıl kapılar aralamıştır? Türkiye’de yeni teknolojilerle üretilen sanatsal üretimler nelerdir? Devamı...

Bu seminer, teknoloji temelli sanat üretimleriyle tanınan Bager Akbay tarafından yönetiliyor. Program Türkiye’de teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımayı ve bu sürecin beraberinde getirdiği sorunsalları tartışmayı amaçlıyor.

 

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATTA MALZEME ÇEŞİTLİLİĞİ: ANTONİO COSENTİNO İLE

21 Nisan Salı 19.30 – 21.30

Sanatçılar sıradan, gündelik nesneleri çağdaş sanat çalışmalarında neden kullanılır? Sanat, endüstriyel nesnelerin işlevlerini nasıl dönüştürür? Nesnelerin sanat çalışmalarında kullanımının, tarihsel, sosyolojik ve politik bağlamları nelerdir? Devamı...

Bu semineri, 1990’lı yıllardan itibaren üretimlerinde ağırlıklı olarak endüstriyel malzemelere yer veren, hazır nesneler kullanan, çalışmalarını bir mühendis gibi inşa eden çağdaş sanatçı Antonio Cosentino yürütüyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımını politik, sosyolojik ve felsefi okumalarla bir sanatçının gözünden yeniden keşfediyor.

 

TÜRKİYE’DE BEDEN VE HAREKET ÜZERİNE YENİLİKÇİ İFADELER: DOÇ. DR. ZEYNEP GÜNSÜR İLE

28 Nisan Salı 19.30 – 21.30

Türkiye’de modern dansın temelleri nasıl atıldı ve modern dansın gelişimi nasıl gerçekleşti? Türkiye’de modern ve çağdaş dans, dünya üretiminde nerede durur? Dans ve bedensel uygulamalarda yenilikçi yaklaşımlar nelerdir? Çağdaş dansın gelişimi nasıl mümkün olabilir? Devamı...

Bu seminer Hareket Atölyesi Topluluğu’nun kurucusu, sanatçı ve akademisyen Zeynep Günsür’ün yönetiminde gerçekleşiyor. Program katılımcılara, Türkiye’de çağdaş dansın tarihi ve bedensel yaklaşımların gelişimi hakkında bilgi sağlarken, bu ifade biçiminin arkasında yatan düşünceleri keşfetme fırsatı sunuyor. 

 

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATTA DUYSAL TASARIM VE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR: PROF. DR. ALPER MARAL İLE

5 Mayıs Salı 19.30 – 21.30

Sanat neden disiplininin sınırları dışına çıkar? Türkiye’de çağdaş sanatta yenilik arayışları nasıl üretimler doğuruyor? Çağdaş sanat üretimlerinde duysal öğeler hangi sanat çalışmalarında nasıl ele alındı? Sanat disiplinleri arasındaki sınırlar nasıl ortadan kalktı? Devamı...

Bu semineri besteci ve müzikolog Prof. Dr. Alper Maral yönetiyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat alanındaki disiplinlerarası üretimleri ve izleme pratiklerini tanıyor ve bu üretimleri, onların oluşumlarını etkileyen düşünsel zemini tanıyarak yeniden keşfediyorlar. 

 

 

Bilgi için
veya 0212 334 73 52