BURADASINIZ » ANA SAYFA » EĞİTİM » ATÖLYE MODERN

 

İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern’in sonbahar dönemi 4 Ekim 2017’de başlıyor. Atölye Modern programı, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) işbirliğinde günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi ve günümüz sanatına yön veren çağdaş yapıtlara odaklanan, Çağdaş Sanatın Şifreleri ile on beşinci seminer dönemine devam ediyor.

Atölye Modern ayrıca, 1950 sonrası Türkiye sanatını anlamak ve yorumlamak için katılımcılarına yeni bir bakış açısı sunan, Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları ve 1950 sonrası müzik alanındaki temel kavramları, temsili yapıtları ve onların toplumsal arka planlarına odaklanan 1950 Sonrası Değişen Dünyada Müzik başlıklı iki yeni seminer dizisi sunuyor.

Yaratıcı Yazarlık semineri yazar Mario Levi; Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Prof. Dr. Uşun Tükel, Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Osman Erden yönetiminde gerçekleştiriliyor. Yrd. Doç. Dr. Osman Erden, Doç. Dr. Alper Maral, Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu ve Doç. Dr. Zeynep Günsür’ün yönetiminde gerçekleşen Çağdaş Sanatın Şifreleri programında her seminer dersi çağdaş sanatın gelişiminde iz bırakmış sanat çalışmalarını ele alıyor: Program, “Fountain” / “Fontaine” (Marcel Duchamp, 1917),  “The Treachery of Images” / “Ceci n'est pas une pipe” (René Magritte,  1928-1929), “4’ 33’’ (John Cage,1952), “One and three chairs” (Joseph Kosuth,1965), “Campbell’s Soup Cans” (Andy Warhol, 1968), “I Like America and America Likes Me” (Joseph Beuys, 1974), “Cafe Müller” (Pina Bausch, 1978), “Electronic Superhighway: Continental U.S, Alaska, Hawaii” (Nam June Paik, 1995) adlı sanat çalışmalarına odaklanıyor. Sanatçı ve akademisyen Yusuf Taktak’ın yönetiminde gerçekleştirilen Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları semineri, sanatçının yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyimleri üzerinden Türkiye sanatını anlamak ve yorumlamak için katılımcılarına yeni bir bakış açısı sunuyor. Yeni duysal ve zihinsel farkındalıklarla şekillenen çarpıcı önermelerin ve işitselliğe kazandırılan yepyeni kavramların ve değerlerin, sadece dönemin müziğini değil, komşu sanat disiplinlerini de yorumlamaya katkıda bulunmayı amaçlayan 1950 Sonrası Değişen Dünyada Müzik semineri Doç. Dr. Alper Maral tarafından sunuluyor.

Bilgi için
veya 0212 334 73 48