BURADASINIZ » ANA SAYFA » EĞİTİM » ATÖLYE MODERN

 

Atölye Modern Sonbahar 2019 

İstanbul Modern’in atölye ve seminer programı Atölye Modern, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi, Çağdaş Sanatı Anlamak ve sonbahar 2019 döneminde yeni açılan Türkiye’de Çağdaş Sanatın Temel Dinamikleri semineri ile on dokuzuncu dönemine devam ediyor.

 

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

16 Ekim – 25 Aralık 2019 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

(20 Kasım Çarşamba günü program gerçekleşmeyecektir.)

21 Ekim 2019 – 6 Ocak 2020 Pazartesi günleri, 19.30 – 21.30

(28 Ekim ve 18 Kasım Pazartesi günleri program gerçekleşmeyecektir.)

Alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen seminer katılımcılarına, sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor. Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu,
Prof. Dr. Uşun Tükel, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden tarafından yürütülen seminer programı, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor.

 

Program Başlıkları   Katılım Bedeli   Satın Al

 1. Ders:
  19. Yüzyıl Sonu,  Edouard Manet, Empresyonizm, Post-Empresyonizm
  Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu
 2. Ders:
  20. Yüzyıl Başı, Avantgard Hareketler I: Fovizm, Dışavurumculuk
  Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu
 3. Ders:
  20. Yüzyıl Başı, Avantgard Hareketler II: Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm, De Stijl
  Prof. Dr. Uşun Tükel
 4. Ders:
  Weimar Almanyası: Bauhaus, Yeni Nesnelcilik
  Prof. Dr. Uşun Tükel
 5. Ders:
  20. Yüzyıl Başı, Avangart Hareketler III: Dadaizm, Sürrealizm
  Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu
 6. Ders:
  II. Dünya Savaşı Sonrası Sanat Ortamı, Soyut Dışavurumculuk, Yeni Gerçekçilik, Pop Sanat, Fluxus
  Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu
 7. Ders:
  Çağdaş Sanat ve Siyaset, Sanat Kurumuna Karşı Eleştiriler, Teknolojinin Sanatta Kullanımı
  Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden
 8. Ders:
  Çağdaş Sanat ve Kadın, AIDS, Muhafazakarlık
  Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden
 9. Ders:
  Sanat Sergilerinin Dönüşümü, Küratörler, Bienaller, Uluslararası Büyük Sergiler
  Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden
 10. Ders:
  Çağdaş Sanatın Piyasa ile Olan İlişkisi, Galeri Sistemi, Müzayedeler, Sanat Fuarları
  Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden

Katılım Bedeli: 1.900 TL (Seminer programı on ders içerir)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 2.090 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 1.710 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 1.881 TL

Ücretlere KDV dahildir.  

 

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE
 

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

9 Ekim – 4 Aralık 2019 Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

(20 Kasım Çarşamba günü program gerçekleşmeyecektir.)

Bu programa en fazla 16 katılımcı kabul ediliyor.

 

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcıların farklı yazı türlerinde üretimlerde bulunduğu ve bu üretimleri paylaştığı bir seminer dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

 

Program Başlıkları   Katılım Bedeli   

 1. Ders: Yazmak Nedir: İyi bir yazının önünde duran engeller
 2. Ders: Hikâye: Bir durumdan yola çıkarak yazmak
 3. Ders: İnsan Öncelikle Kendini mi Yazmalı?
 4. Ders: Metin-Mekân İlişkisi: Coğrafyalarımız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor?
 5. Ders: Toplumsal Hafıza/Bireysel Tarih
 6. Ders: Farklı Konuşma Şekilleri
 7. Ders: Bir Romana Başlamak
 8. Ders: Hikâye Etmenin Önemi

Katılım Bedeli: 1.900 TL (Seminer programı sekiz ders içerir)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 2.090 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 1.710 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 1.881 TL

Ücretlere KDV dahildir.  

Yaratıcı Yazarlık seminer programına ayrılan kontenjanımız dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 

ÇAĞDAŞ SANATI ANLAMAK

Gündüz Programı: 

2 Hafta Boyunca Cumartesi günleri 10.15 – 13.30

Eğitim Süresi: 4 Ders (İki gün ikişer ders gerçekleştirilir)

 1. Program Seçeneği: 9, 16 Kasım 2019
 2. Program Seçeneği: 14, 21 Aralık 2019

 

Akşam Programı: 

2 Hafta Boyunca hafta içi iki gün 19.30 – 21.00

Eğitim Süresi: 4 Ders (Dört gün birer ders gerçekleştirilir)

 1. Program Seçeneği: 8, 10, 15, 17 Ekim 2019
 2. Program Seçeneği: 17, 18, 24, 26 Aralık 2019

 

İstanbul Modern, izleyicilerine çağdaş sanatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik dört farklı dersi içeren yeni bir seminer programı sunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden yönetiminde düzenlenen seminer programı, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesine, malzeme kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve çağdaş sanat ortamlarına değiniyor.

 

Program Başlıkları   Katılım Bedeli   Satın Al

 1. Ders:
  Kavram Olarak Çağdaş Sanat: Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat ile
 2. Ders:
  Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam: Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile
 3. Ders:
  Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri: Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat ile
 4. Ders:
  Çağdaş Sanatın Dünyası: Koleksiyonculuk, Galeriler, Sanat Fuarları, Müzayedeler ve Bienaller: Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile

Katılım Bedeli: 900 TL (Seminer programı dört ders içerir)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 990 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 810 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 891 TL

Ücretlere KDV dahildir.  

 

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATIN TEMEL DİNAMİKLERİ

 

Altı farklı seminer başlığını içeren programın her biri, farklı bir sanatçı tarafından yönetiliyor. Bu seminerler katılımcılar için sanatın üretim dinamiklerine, izleyicileriyle buluşma olanaklarına ve koşullarına dair farklı bakış açıları oluştururken, Türkiye’de çağdaş sanat üretiminin değerlendirilmesine ilişkin bir platform oluşturuyor.

 

Katılım Bedeli   Üyelere Özel Altı Ders Katılım Fırsatı   Satın Al

Katılım Bedeli: 250 TL (Seminer tek derstir)

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 275 TL

İstanbul Modern üyeleri için: 225 TL

Üyeler için İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 248 TL

Üyelere Özel Altı Ders Katılım Bedeli: 1.200 TL

İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartlarına 4 taksitle: 1.320 TL

Ücretlere KDV dahildir.  

 

(YENİSANATSAL BİR ÜRETİM BİÇİMİ OLARAK MEKÂN:
MURAT GERMEN İLE

 

Gündüz Programı: 23 Ekim Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 22 Ekim Salı 19.30 – 21.30

 

Sanatsal üretkenlik ve eleştirel yaklaşım estetik bir değere dönüştüğünde sanat nesnesinde mekân nasıl biçim bulabilir? Türkiye’de 1980 sonrası üretimlerde mekân kavramı bir sanatçının eser külliyatında nasıl bir boyut kazanır? Devamı...

Bu seminer, çağdaş sanat çalışmalarında özellikle mekân kavramına ve onu barındıran kentsel ortama sıklıkla işaret eden Murat Germen yönetiminde düzenleniyor. Program Türkiye’de 1980 sonrası çağdaş sanat üretimi kapsamında ve sanatçının işleri özelinde mekân, zaman, uzam, arşiv, belge, bellek, duruş kavramlarına ve mekânın sanatsal üretim ile anlatım estetiğini nasıl etkileyebildiğine odaklanıyor

 

(YENİTÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATIN DİNAMİKLERİ:
PROF. DR. FERHAT ÖZGÜR İLE

 

Gündüz Programı: 6 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 7 Kasım Perşembe 19.30 – 21.30

 

Türkiye’de 1980’den günümüze çağdaş sanat üretimindeki eğilimler neler? Kime çağdaş sanatçı diyoruz? Türkiye’de çağdaş sanat dünya sanatının görüntü kültüründen nasıl besleniyor? Sanatsal üretim biçimlerindeki eğilimler nasıl değişiyor? Devamı...

Bu seminer, çağdaş sanat alanında üretimlerde bulunan, uluslararası ölçekte birçok kişisel sergi gerçekleştiren ve karma sergilerde çalışmaları yer alan Ferhat Özgür’ün yönetiminde gerçekleşiyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat alanının felsefi, politik, toplumsal ve biçimsel dinamiklerini ve çağdaş sanatın zaman içindeki değişim ve dönüşümünü değerlendiriyor.

 

(YENİ) TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA SANATI MI GÜNÜMÜZ SANATI MI?: BAGER AKBAY İLE

 

Gündüz Programı: 13 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 12 Kasım Salı 19.30 – 21.30

 

Yeni medya ne demek? Günümüz teknolojileri sanatsal üretim biçimlerini nasıl etkiler? Sanatçının rolü nasıl değişir? Teknolojik gelişmeler sanatın deneyimlenmesinde nasıl kapılar aralamıştır? Türkiye’de yeni teknolojilerle üretilen sanatsal üretimler nelerdir? Devamı...

Bu seminer, teknoloji temelli sanat üretimleriyle tanınan Bager Akbay tarafından yönetiliyor. Program Türkiye’de teknoloji temelli çağdaş sanat üretimlerini tanımayı ve bu sürecin beraberinde getirdiği sorunsalları tartışmayı amaçlıyor.

 

(YENİ) TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATTA MALZEME ÇEŞİTLİLİĞİ: ANTONİO COSENTİNO İLE

 

Gündüz Programı: 27 Kasım Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 26 Kasım Salı 19.30 – 21.30

 

Sanatçılar sıradan, gündelik nesneleri çağdaş sanat çalışmalarında neden kullanılır? Sanat, endüstriyel nesnelerin işlevlerini nasıl dönüştürür? Nesnelerin sanat çalışmalarında kullanımının, tarihsel, sosyolojik ve politik bağlamları nelerdir? Devamı...

Bu semineri, 1990’lı yıllardan itibaren üretimlerinde ağırlıklı olarak endüstriyel malzemelere yer veren, hazır nesneler kullanan, çalışmalarını bir mühendis gibi inşa eden çağdaş sanatçı Antonio Cosentino yürütüyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat üretimlerinde hazır nesne kullanımını politik, sosyolojik ve felsefi okumalarla bir sanatçının gözünden yeniden keşfediyor.

 

(YENİ) TÜRKİYE’DE BEDEN VE HAREKET ÜZERİNE YENİLİKÇİ İFADELER: DOÇ. DR. ZEYNEP GÜNSÜR İLE

 

Gündüz Programı: 3 Aralık Salı 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 3 Aralık Salı 19.30 – 21.30

 

Türkiye’de modern dansın temelleri nasıl atıldı ve modern dansın gelişimi nasıl gerçekleşti? Türkiye’de modern ve çağdaş dans, dünya üretiminde nerede durur? Dans ve bedensel uygulamalarda yenilikçi yaklaşımlar nelerdir? Çağdaş dansın gelişimi nasıl mümkün olabilir? Devamı...

Bu seminer Hareket Atölyesi Topluluğu’nun kurucusu, sanatçı ve akademisyen Zeynep Günsür’ün yönetiminde gerçekleşiyor. Program katılımcılara, Türkiye’de çağdaş dansın tarihi ve bedensel yaklaşımların gelişimi hakkında bilgi sağlarken, bu ifade biçiminin arkasında yatan düşünceleri keşfetme fırsatı sunuyor. 

 

(YENİ) TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANATTA DUYSAL TASARIM VE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR: PROF. DR. ALPER MARAL İLE

 

Gündüz Programı: 11 Aralık Çarşamba 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 12 Aralık Perşembe 19.30 – 21.30

 

Sanat neden disiplininin sınırları dışına çıkar? Türkiye’de çağdaş sanatta yenilik arayışları nasıl üretimler doğuruyor? Çağdaş sanat üretimlerinde duysal öğeler hangi sanat çalışmalarında nasıl ele alındı? Sanat disiplinleri arasındaki sınırlar nasıl ortadan kalktı? Devamı...

Bu semineri besteci ve müzikolog Prof. Dr. Alper Maral yönetiyor. Katılımcılar bu seminerde 1980 sonrası Türkiye’de çağdaş sanat alanındaki disiplinlerarası üretimleri ve izleme pratiklerini tanıyor ve bu üretimleri, onların oluşumlarını etkileyen düşünsel zemini tanıyarak yeniden keşfediyorlar. 

 

 

Bilgi için
veya 0212 334 73 52