Atölye Modern Çevrimiçi (Online) Yaz Dönemi

 

İstanbul Modern'in geçtiğimiz bahar dönemi ilk defa çevrimiçine taşıdığı yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, gördüğü yoğun ilgi üzerine yaz döneminde de çevrimiçi seminerlerle devam ediyor. COVID-19 salgını nedeniyle sosyal mesafemizi koruduğumuz bu günlerde, keyifli ve nitelikli bir yaz geçirmek için Atölye Modern Çevrimiçi katılımcılarını tarihsel bilgiler edinerek, yeni bakış açıları geliştirerek çağdaş sanatı keşfetmeye davet ediyor.  

Atölye Modern Çevrimiçi; sanat tarihine yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri’ni yaz döneminde düzenlemeye devam ediyor. Modern ve çağdaş sanata dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektifle yeni bir akış sunan bu seminerler, birbirini tamamlayan dört ayrı dersten oluşuyor. Derslerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden tarihe bakmanın yöntemlerini barındırıyor. Katılımcılar, derslerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak hepsine kayıt yaptırabiliyor. 

İstanbul Modern, Sanat Tarihi Seminerleri kapsamında düzenlenen derslerin tamamına katılanlara avantajlı katılım koşulu sunuyor ve Atölye Modern Katılım Belgesi veriyor!

Atölye Modern Çevrimiçi seminerlerine katılımlar kontenjanla sınırlıdır.

Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşmektedir.

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.

Detaylı bilgi için: 0212 334 73 41, 0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org

 

Katılım Bedeli   4 Ders Katılım Fırsatı   Satın Al

Katılım Bedeli:

Her dersin katılım bedeli: 540 TL (Dört taksitle 562 TL*)

İstanbul Modern üyeleri için her bir dersin katılım bedeli: 486 TL(Dört taksitle 505 TL*)

Ücretlere KDV dâhildir.

*İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartları için yukarıda parantez içinde belirtilen fiyatlar üzerinden uygulanır.

Dört Ders Katılım Fırsatı 

Sanat Tarihi Seminerleri’nin dört ders için toplam katılım seçeneği: 2.000 TL  (Dört taksitle 2.080 TL*)

İstanbul Modern üyeleri için Sanat Tarihi Seminerleri’nin dört ders için toplam katılım seçeneği: 1.800 TL  (Dört taksitle 1.872 TL*)

Ücretlere KDV dâhildir.

*İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartları için yukarıda parantez içinde belirtilen fiyatlar üzerinden uygulanır.

Ders 1: Modern Sanatın Arkeolojisi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile 

30 Haziran, 7, 14 Temmuz Salı günleri, 14:00 - 16:00

Sanat kavramı nasıl ortaya çıktı? Sanatçı kavramı ne zaman şekillenmeye başladı? Sanat nesnesi tarihsel süreçler boyunca nasıl algılanıyordu? İşlevi neydi? Devamı...

Bu ders, geçmişten günümüze tarihsel bir perspektifle sanatın ne olduğunu ve nasıl dönüştüğünü sorgular ve tartışır. Kullandığımız terimlerin kökenini, sanatta ortaya çıkan biçimlerin tarihsel referanslarını, sanat yapıtının dönemler arasındaki diyaloğunun nasıl bir gelenekten geldiğini ele alır. Antik Yunan’dan günümüze uzanan modern sanatın bazı biçimlerine, kavramlarına ve sanatın algılanışındaki değişimlere ışık tutar.

 

Ders 2: Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi; Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ile 

13, 20, 27 Temmuz Pazartesi günleri, 14:00 – 16:00

Modern sanatta sanatçı kendi bedenini sanatsal bir ifade biçimi olarak nasıl kullandı? Kendi portresine nasıl baktı, nasıl betimledi ve yorumladı? Modern sanat yapıtlarında otoportreler bize ne anlatır? Devamı...

Bu ders, sadece otoportre kavramına değil, 20. yüzyılda "sanatçı" olma fikrine de odaklanır. Üretimleriyle günümüz sanatına yön vermiş sanatçıları işler. Sanatçıların yapıtlarından örnekler üzerinden ilerlerken, sanatçıların kendilerini sanatla anlatma biçimlerini konu edinir. Dönemin ruhunu, fikirleri ve ifadeleri sanat yapıtları üzerinden araştırır.

 

Ders 3: Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile 

5,12,19 Ağustos Çarşamba günleri, 14:00 – 16:00

Sanatçılar ne zaman sanat çalışmalarında gündelik yaşamdan kesitler sunmaya başladı? Gündelik yaşamın, hatta sıradan olanın sanata konu olması sanatın üretimine ve algılanmasına nasıl etki etti? Devamı...

Modern ve çağdaş sanatın gündelik yaşamla ilişkisini ele alan ders, günümüz sanatına konu olan ya da günümüz sanatının üretim ve tüketim biçimlerine etki eden "gündelik yaşam" fikrinin, hangi tarihsel dönemeç noktalarında sanata konu olduğunu ve kendinden sonra gelen sanatsal ifade biçimlerini nasıl etkilediğini işler. 20. yüzyıl sanatının tarihsel olarak nasıl değiştiğine ışık tutar. 

 

Ders 4: Çağdaş Sanat ve Siyaset; Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile 

17, 24,31 Ağustos Pazartesi günleri, 14:00 – 16:00

Sanatın siyaset ile olan ilişkisi nedir? Sanatçılar sanatsal üretimlerinde siyaset alanına nasıl yaklaşırlar? Sanatçının toplumda belirleyici rolü nedir?  Devamı...

Sanatın siyaset ile olan ilişkisine tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşan ders, 20. yüzyıl sanatına, özellikle de 1960 sonrasından günümüze odaklanarak, sanatçıların içinde yaşadıkları siyasi ortamdan nasıl etkilendiklerine, gerek ürettikleri sanat gerekse ortaya koydukları eylemleriyle toplumun gidişatına nasıl müdahale ettiklerine değinir.

 

Bilgi için
veya 0212 334 73 52