BURADASINIZ » ANA SAYFA » EĞİTİM » ATÖLYE MODERN ÇEVRİMİÇİ

Atölye Modern Çevrimiçi Kış Dönemi

 

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, gördüğü yoğun ilgi üzerine çevrimiçi seminerlerle kış döneminde de devam ediyor.

Atölye Modern Çevrimiçi kış dönemi programı, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Hikâye ve Roman Atölyesi ve tematik içeriğiyle yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri ile yirmi üçüncü seminer dönemine 13 Ocak’ta başlıyor.

İstanbul Modern, seminerler kapsamında düzenlenen derslerin tamamına katılanlara avantajlı katılım koşulları sunuyor ve katılımcılara Atölye Modern Katılım Belgesi veriyor.

Atölye Modern Çevrimiçi’nin seminerleri ücretlidir. Katılımlar kontenjanla sınırlıdır.

Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşmektedir.

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.


Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org

 

Katılım Bedeli   Satın Al

Katılım Bedeli:
Sanat Tarihi Seminer Dersleri Katılım Bedeli: 595 TL (Dört taksitle 613 TL*)
Sanat Tarihi Semineri 4 Ders Katılım Bedeli: 2.200 TL (Dört taksitle 2.266 TL*

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.

Ücretlere KDV dâhildir.

*İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartları için yukarıda parantez içinde belirtilen fiyatlar üzerinden uygulanır.

 


SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ


Sanat tarihine yeni ve farklı bir akış ile bakan, modern ve çağdaş sanat dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektif sunan Sanat Tarihi Programı dört ayrı seminerden oluşur. Bu seminerlerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden sanat tarihine bakmanın yöntemlerini barındırır. Ayrıca, seminerler odaklandıkları tarihsel süreçleriyle de birbirini tamamlayarak modern sanatın gelişimine dair farklı okuma biçimleri ile birbirini tamamlar.


Ders 1: Modern Sanatın Arkeolojisi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

19, 26 Ocak; 2 Şubat 2021, 19.30 – 21.30

Sanat kavramı nasıl ortaya çıktı? Sanatçı kavramı ne zaman şekillenmeye başladı? Sanat nesnesi tarihsel süreçler boyunca nasıl algılanıyordu? İşlevi neydi? Devamı...
 

Bu ders, geçmişten günümüze tarihsel bir perspektifle sanatın ne olduğunu ve nasıl dönüştüğünü sorgular ve tartışır. Kullandığımız terimlerin kökenini, sanatta ortaya çıkan biçimlerin tarihsel referanslarını, sanat yapıtının dönemler arasındaki diyaloğunun nasıl bir gelenekten geldiğini ele alır. Antik Yunan’dan günümüze uzanan modern sanatın bazı biçimlerine, kavramlarına ve sanatın algılanışındaki değişimlere ışık tutar.

Katılımcılar belirtilen her tarihte derse katılarak Modern Sanatın Arkeolojisi seminerini tamamlar.

Ders 2: Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu ile

21, 28 Ocak; 4 Şubat 2021,19.30 – 21.30

Sanatçılar ne zaman sanat çalışmalarında gündelik yaşamdan kesitler sunmaya başladı? Gündelik yaşamın, hatta sıradan olanın sanata konu olması sanatın üretimine ve algılanmasına nasıl etki etti? Devamı...

Modern ve çağdaş sanatın gündelik yaşamla ilişkisini ele alan ders, günümüz sanatına konu olan ya da günümüz sanatının üretim ve tüketim biçimlerine etki eden "gündelik yaşam" fikrinin, hangi tarihsel dönemeç noktalarında sanata konu olduğunu ve kendinden sonra gelen sanatsal ifade biçimlerini nasıl etkilediğini işler. 20. yüzyıl sanatının tarihsel olarak nasıl değiştiğine ışık tutar.

Katılımcılar belirtilen her tarihte derse katılarak Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikayesi seminerini tamamlar.

Ders 3: Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi; Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ile

9, 16, 23 Şubat 2021, 19.30 – 21.30

Modern sanatta sanatçı kendi bedenini sanatsal bir ifade biçimi olarak nasıl kullandı? Kendi portresine nasıl baktı, nasıl betimledi ve yorumladı? Modern sanat yapıtlarında otoportreler bize ne anlatır? Devamı...

Bu ders, sadece otoportre kavramına değil, 20. yüzyılda "sanatçı" olma fikrine de odaklanır. Üretimleriyle günümüz sanatına yön vermiş sanatçıları işler. Sanatçıların yapıtlarından örnekler üzerinden ilerlerken, sanatçıların kendilerini sanatla anlatma biçimlerini konu edinir. Dönemin ruhunu, fikirleri ve ifadeleri sanat yapıtları üzerinden araştırır.

Katılımcılar belirtilen her tarihte derse katılarak Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi seminerini tamamlar.

Ders 4: Çağdaş Sanat ve Siyaset; Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ile

18, 25 Şubat; 4 Mart 2021, 19.30 – 21.30

Sanatın siyaset ile olan ilişkisi nedir? Sanatçılar sanatsal üretimlerinde siyaset alanına nasıl yaklaşırlar? Sanatçının toplumda belirleyici rolü nedir? Devamı...

Sanatın siyaset ile olan ilişkisine tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşan ders, 20. yüzyıl sanatına, özellikle de 1960 sonrasından günümüze odaklanarak, sanatçıların içinde yaşadıkları siyasi ortamdan nasıl etkilendiklerine, gerek ürettikleri sanat gerekse ortaya koydukları eylemleriyle toplumun gidişatına nasıl müdahale ettiklerine değinir.

Katılımcılar belirtilen her tarihte derse katılarak Çağdaş Sanat ve Siyaset seminerini tamamlar.
Bilgi için
veya 0212 334 73 52