BURADASINIZ » ANA SAYFA » EĞİTİM

Atölye Modern Çevrimiçi Yaz Dönemi

 

Atölye Modern Çevrimiçi Yaz Dönemi’nde modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunan Sanat Yapıtlarının Gizleri seminerleri yer alıyor.

İstanbul Modern, seminerler kapsamında 30 Haziran tarihine kadar erken katılım avantajı sunuyor ve derslerin tamamına katılanlara Atölye Modern Katılım Belgesi veriyor.  

Atölye Modern Çevrimiçi’nin seminerleri ücretlidir. Katılımlar kontenjanla sınırlıdır. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşmektedir.

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır. Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org

 

Katılım Bedeli   Satın Al

Sanat Yapıtlarının Gizleri Semineri Katılım Bedeli:
1800 TL (Dört taksitle 1.945 TL *)


Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.

Ücretlere KDV dâhildir.

Seminerler kapsamında %10 erken katılım avantajı 30 Haziran tarihine kadar geçerlidir.


*İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartları için yukarıda parantez içinde belirtilen fiyatlar üzerinden uygulanır.


 

Sanat Yapıtlarının Gizleri

 

2, 9, 16, 23 Ağustos 2022, Salı günleri, 19.30 – 21.30

(4 Hafta)


Bu seminer, sanat yapıtlarının çözümlenmesine odaklanıyor. Katılımcılar seminerin her dersinde farklı dönemlerden iki sanat yapıtını karşılaştırmalı olarak inceliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen programda ele alınan çalışmalar, malzeme özellikleri, taşıdıkları örtük ve açık anlamlar, dönemlerini temsil eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri gibi farklı açılardan analiz ediliyor. Seminer, katılımcılara bir sanat yapıtının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler ve yeni bakış açıları sunuyor.

Seminerin her bir dersi tanımlama, çözümleme ve yorumlama adımlarıyla katılımcılara sanat yapıtlarını incelemede her zaman uygulayabilecekleri bir model sunuyor.

Bu seminer, birbirine bağlı dört dersten oluşuyor. Dersleri tamamlayan katılımcılara Atölye Modern Katılım Belgesi veriliyor. Devamı...


1. Hafta: Edouard Manet’nin “Kırda Piknik” (1863) ve Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” (1889) yapıtlarının çözümlenmesine odaklanır. Yapıtlarla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın nasıl evrildiğine dair ipuçları sunar.

2. Hafta: Marcel Duchamp’ın “Çeşme” (1917) ve Hannah Höch’ün “Cut With the Kitchen Knife Dada Through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany” (1919-20) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. Bu sanat yapıtlarından yola çıkarak modern sanatta avangard kavramına ve bu kavramın eleştirisine odaklanır.

3. Hafta: Yoko Ono’nun “Painting to be stepped on” (1960-61) ve Hans Haacke’nin “MoMa Poll” (1970) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanat üretim pratiklerine dair gelişen büyük dönüşümü işler.

4. Hafta: Felix Gonzalez-Torres’in “Untitled (Portrait of Ross in L.A.)” (1991) ve Kara Walker’ın “A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby, an Homage to the Unpaid and Overworked Artisans Who Have Refined Our Sweet Tastes From the Cane Fields to the Kitchens of the New World on the Occasion of the Demolition of the Domino Sugar Refining Plant” (2014) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. Malzemesi, sergilemesi ve üretim süreçleriyle günümüz sanatının ifade zenginliğine değinir ve sanatsal söylemin politik izdüşümlerini irdeler.

Bilgi için
veya 0212 334 73 52