BURADASINIZ » ANA SAYFA » EĞİTİM

Atölye Modern Çevrimiçi Sonbahar Dönemi

 

İstanbul Modern'in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, çevrimiçi seminerlerle sonbahar döneminde devam ediyor.

Atölye Modern Çevrimiçi sonbahar döneminde, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ile Hikâye ve Roman Atölyesi günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet eden Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri ve modern ve çağdaş sanat yapıtlarının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler sunan Sanat Yapıtlarının Gizleri seminerleri yer alıyor.

İstanbul Modern, seminerler kapsamında düzenlenen derslerin tamamına katılanlara Atölye Modern Katılım Belgesi veriyor.

Atölye Modern Çevrimiçi’nin seminerleri ücretlidir. Katılımlar kontenjanla sınırlıdır. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşmektedir.

Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır. Detaylı bilgi için: 0212 334 73 52 ve atolyemodern@istanbulmodern.org

 

Katılım Bedeli   Satın Al

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Katılım Bedeli:
2.500 TL (Dört taksitle 2.575 TL *)

Hikâye ve Roman Atölyesi Katılım Bedeli:
2.500 TL (Dört taksitle 2.575 TL *)

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri Katılım Bedeli:
2.500 TL (Dört taksitle 2.575 TL *)

Sanat Yapıtlarının Gizleri Semineri Katılım Bedeli:
900 TL (Dört taksitle 927 TL *)


Bireysel, Aile, Gümüş, Altın üyelerimize ve Genç Modernlilere %10 indirim uygulanır.

Ücretlere KDV dâhildir.

*İş Bankası, Yapı Kredi ve Garanti Bankası kartları için yukarıda parantez içinde belirtilen fiyatlar üzerinden uygulanır.


 

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi Seminerleri

5, 12, 19, 26 Ekim;
2, 9, 16, 23, 30 Kasım;
7 Aralık 2021, Salı günleri, 19.30 – 21.30 (10 Hafta)

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi
başlıklı program, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evirildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor.

Bu seminer programı bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceliyor. Seminer, katılımcılarına, modern sanatın avangart akımlarını, bu akımlardan beslenerek şekillenen çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla tepkisel ilişkisini değerlendirme olanağı sunarken, katılımcılar günümüz sanat ortamını kavramada temel adımlar atıyor. Devamı...


Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu (Altınbaş Üniversitesi) 7., 8., 9. ve 10. seminerlerini ise Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) sunuyor.

HAFTALIK PROGRAM

1. Hafta: 19. Yüzyıl Sonu, Edouard Manet, Empresyonizm, Post-Empresyonizm Konuşmacı: Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu

2. Hafta: 20. Yüzyıl Başı, Avantgard Hareketler I: Fovizm, Dışavurumculuk Konuşmacı: Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu

3. Hafta: 20. Yüzyıl Başı, Avantgard Hareketler II: Kübizm, Fütürizm, Konstrüktivizm, De Stijl Konuşmacı: Prof. Dr. Uşun Tükel

4. Hafta: Weimar Almanyası: Bauhaus, Yeni Nesnelcilik Konuşmacı: Prof. Dr. Uşun Tükel

5. Hafta: 20. Yüzyıl Başı, Avangart Hareketler III: Dadaizm, Sürrealizm Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu

6. Hafta: II.Dünya Savaşı Sonrası Sanat Ortamı, Soyut Dışavurumculuk, Yeni Gerçekçilik, Pop Sanat, Fluxus Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu

7. Hafta: Çağdaş Sanat ve Siyaset, Sanat Kurumuna Karşı Eleştiriler, Teknolojinin Sanatta Kullanımı Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden

8. Hafta: Çağdaş Sanat ve Kadın, AIDS, Muhafazakarlık Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden

9. Hafta: Sanat Sergilerinin Dönüşümü, Küratörler, Bienaller, Uluslararası Büyük Sergiler Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden

10. Hafta: Çağdaş Sanatın Piyasa ile Olan İlişkisi, Galeri Sistemi, Müzayedeler, Sanat Fuarları Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden

 

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi: Mario Levi İle

13, 20, 27 Ekim;
3, 10, 17, 24 Kasım;
1 Aralık 2021, Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30, (8 Hafta)

Yazmak nedir? İyi bir yazının önünde duran engeller nedir? İnsan öncelikle kendini mi yazmalı? Coğrafyamız yazdıklarımızı ne kadar etkiliyor? Farklı konuşma şekilleri nasıl oluşturulur?

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor. Devamı...


Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Bu programa en fazla 17 katılımcı kabul ediliyor.


Hikâye ve Roman Atölyesi: Mario Levi ile

8, 15, 22, 29 Aralık 2021;
5, 12, 19, 26 Ocak 2022, Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30, (8 Hafta)

İstanbul Modern, 2010 yılından bugüne her Atölye Modern döneminde katılımcılarının yoğun ilgisiyle gerçekleştirdiği Yaratıcı Yazarlık atölyesini, yazar Mario Levi ile ileri seviyeye taşıyor.

On yılı aşkın süredir devam eden, farklı yazı türlerinin ele alındığı temel seviye programının ardından, katılımcıların bu defa roman ve hikâye türüne odaklandıkları atölye çalışmalarına, Atölye Modern’in temel seviye programı olan Yaratıcı Yazarlık atölyesini tamamlamış ya da bir roman, bir hikâye kitabı yazmayı isteyen ve kendini geliştirmeyi hedefleyen herkes kayıt yaptırabiliyor. Devamı...


Sekiz hafta süren atölye programı, yazın çalışmalarını, edebi eserlerin ve onların yaratıcısı olan yazarların kendilerine özgü dillerini, edebiyat akımlarını, farklı edebi türlerden ilham almanın sağlayabileceği olanakları değerlendirmeyi ve katılımcıların yazmakta oldukları ya da yazmayı tasarladıkları çalışmaları işliyor. Atölye programında katılımcılar, roman ve hikâye yazımında izleyebilecekleri yöntemleri Mario Levi’nin yönetiminde ve onun desteğiyle arıyor.

Hikâye ve roman yazımında sınırlarını genişletmek isteyen tüm katılımcılar bu atölyeye katılabiliyor. Bu programa en fazla 17 katılımcı kabul ediliyor.


Sanat Yapıtlarının Gizleri

1, 8, 15, 22 Aralık 2021, Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30 (4 Hafta)

Bu seminer, sanat yapıtlarının çözümlenmesine odaklanıyor. Katılımcılar seminerin her dersinde farklı dönemlerden iki sanat yapıtını karşılaştırmalı olarak inceliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu yönetiminde düzenlenen programda ele alınan çalışmalar, malzeme özellikleri, taşıdıkları örtük ve açık anlamlar, dönemlerini temsil eden ve aşan özellikleri, üretim yöntemleri gibi farklı açılardan analiz ediliyor. Seminer, katılımcılara bir sanat yapıtının nasıl çözümlenebileceğine ve yorumlanabileceğine dair yöntemler ve yeni bakış açıları sunuyor.

Seminerin her bir dersi tanımlama, çözümleme ve yorumlama adımlarıyla katılımcılara sanat yapıtlarını incelemede her zaman uygulayabilecekleri bir model sunuyor.

Bu seminer, birbirine bağlı dört dersten oluşuyor. Dersleri tamamlayan katılımcılara Atölye Modern Katılım Belgesi veriliyor. Devamı...


1. Hafta: Edouard Manet’nin “Kırda Piknik” (1863) ve Vincent van Gogh’un “Yıldızlı Gece” (1889) yapıtlarının çözümlenmesine odaklanır. Yapıtlarla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanatın nasıl evrildiğine dair ipuçları sunar.

2. Hafta: Marcel Duchamp’ın “Çeşme” (1917) ve Hannah Höch’ün “Cut With the Kitchen Knife Dada Through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany” (1919-20) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. Bu sanat yapıtlarından yola çıkarak modern sanatta avangard kavramına ve bu kavramın eleştirisine odaklanır.

3. Hafta: Yoko Ono’nun “Painting to be stepped on” (1960-61) ve Hans Haacke’nin “MoMa Poll” (1970) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanat üretim pratiklerine dair gelişen büyük dönüşümü işler.

4. Hafta: Felix Gonzalez-Torres’in “Untitled (Portrait of Ross in L.A.)” (1991) ve Kara Walker’ın “A Subtlety, or the Marvelous Sugar Baby, an Homage to the Unpaid and Overworked Artisans Who Have Refined Our Sweet Tastes From the Cane Fields to the Kitchens of the New World on the Occasion of the Demolition of the Domino Sugar Refining Plant” (2014) yapıtlarının çözümlenmesiyle gerçekleşir. Malzemesi, sergilemesi ve üretim süreçleriyle günümüz sanatının ifade zenginliğine değinir ve sanatsal söylemin politik izdüşümlerini irdeler.

Bilgi için
veya 0212 334 73 52