Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları
Satın Alma Formu

Başvuru tek bir çocuk kaydı için geçerlidir.
Etkinlikler, doğum tarihinden bugüne 48 ayını tamamlamış olan, 4 yaş grubu ve üstü çocuklar için geçerlidir.
 • ETKİNLİKLER

 • 4-6 Yaş Grubu
 • 7-10 Yaş Grubu
 • 11-15 Yaş Grubu
 • ATÖLYEYE KATILACAK OLAN ÇOCUĞUN

 • Çocuğun: (*)
 • Açıklama:
  Eğitim bölümünün bilmesi gerektiğini düşündüğünüz, katılımcı çocuğun gelişimine ilişkin farklılıklar ya da eğitim sürecini etkileyebilecek özel durumlara ilişkin önemli notlar:
  Lütfen sağlık verisi gibi hassas bir bilgi paylaşıyorsanız, yukarıya ilgili bilgileri yazdıktan sonra “Çocuğumun sağlık verilerinin İstanbul Modern tarafından işlenmesine izin veriyorum” yazınız, aksi takdirde çocuğunuzun atölyeye katılımı gerçekleştirilemeyecektir. Bu notlar yalnızca katılımcı çocuğun atölye katılımını kolaylaştırmak ve atölye sırasında gerek fiziki gerek psikolojik olarak olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla kullanılacak olup, atölye sona erdiğinde bu bilgiler silinmektedir. Detaylı bilgiye İstanbul Modern Atölye Kapsamında Katılımcı ve Kayıt Yaptıranlara Ait Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.
 • KAYIT YAPTIRAN KİŞİNİN

 • Adı Soyadı: (*)
 • Telefon: (*)
 • E-posta: (*)
 • Adres: (*)
 • Yakınlık: (*)

 • FATURA BİLGİLERİ

 • Fatura Tipi: (*)

 • İşyeri Ünvanı: (*)
 • Vergi Dairesi: (*)
 • Vergi No: (*)
 • Adı Soyadı: (*)
 • TC Kimlik No: (*)
 • Telefon: (*)
 • E-posta: (*)
 • Adres: (*)
 • ÖDEME TUTARI

 • Tutar:

  "İndirimli" üye kategorisi bu indirim kapsamı dışındadır.
 • Üyelik:
       Üye olmak istiyorum!
 • ÖDEME ŞEKLİ

 • Ödeme Şekli: (*)
 • Güvenlik Kodu: (*)
 • İstanbul Modern Eğitim Programları Satışı
  Ön Bilgilendirme Formu

  1. Satıcı/Sağlayıcı Bilgileri:

   SATICI BİLGİLERİ:
   Ünvanı: İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi
   Adres: Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi, No:99 34430, Beyoğlu İstanbul
   Telefon : 0212 334 73 00
   Faks: 0212 243 43 19
   E-posta: info@istanbulmodern.org
   Websitesi: www.istanbulmodern.org
   Mersis no 0481053495200001
  2. Alıcı Bilgileri:


   ALICI  BİLGİLERİ:
   Adı Soyadı:
   Adres:
   Telefon:
   E-posta:

   “*Alıcı” deyimi Eğitim Programına katılacak 18 yaşından küçük çocuk (“Katılımcı”) için veya Aile Atölyeleri bakımından küçükle birlikte yetişkin için Eğitim Programını satın alan kişiyi ifade eder.

  3. Satışa Konu Eğitim Programına İlişkin Bilgiler:

   İstanbul Modern Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, Ailece Sanat, Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları ve Ailemle Sanatçı Atölyesinde başlıklı eğitim programları kapsamında atölye çalışmaları düzenler. Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, çocuklar için düzenlenir ve atölye süreleri 60 dakikadır. Ailece Sanat ve Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları, aileler için düzenlenir ve  atölyelerin süresi 60 dakikadır. Ailemle Sanatçı Atölyesinde başlıklı atölye programı ise aileler için düzenlenir ve süresi 150 dakikadır. Satışa konu atölye etkinliği, bu eğitim programları arasından Alıcı tarafından seçilendir.

   İşbu Sözleşmenin konusu, Alıcı tarafından seçilmiş olan atölye programları için geçerli olup, katılımcı veya katılımcı çocuk adına kayıt yaptıran kişinin seçtiği eğitim programlarının satış koşullarını belirlemektedir. 

   Katılım hakkı Alıcı tarafından web sitesinden elektronik ortamda satın alınarak sağlanır. 18 yaşından küçükler için düzenlenen çocuk atölyelerinde atölyeye katılacak olan küçük “Katılımcı”, Katılımcı için satın almayı yapan yetişkin ise “Kayıt Yaptıran” veya “Alıcı” olarak anılacaktır. Ailelere yönelik atölyelerde ise “Katılımcı”, katılacak küçük ve refakatçı olan yetişkinleri birlikte ifade eder ve Kayıt Yaptıran/Alıcı ile Katılımcı’nın aynı olması zorunlu olmayıp, Katılımcı isimlerinin satın alma sırasında Satın Alma Formunda belirtilmesi gereklidir. Çocuk atölyeleri için Kayıt Yaptıran/Alıcı, küçüğün veli ya da vasisi değil ise bu durumu Satın Alma Formunda belirtmeli, veli/vasiye ilişkin gerekli bilgileri vermelidir.

  4. Eğitim Programlarının Ücretlendirmesi:

   Atölye Katılım Bedeli Bilet Bedeli
   (Tüm Vergiler Dahil)
  5. Ödeme ve Teslim İlgili Bilgiler:

   Atölye ücreti, Çocuklara Özel Haftasonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Haftasonu Çocuk Atölyeleri’nin her birinin ücreti, KDV dahil olmak üzere Katılımcı olan her bir çocuk için 55  TL’dir. Ailece Sanat, Keşif Alanı Haftasonu Aile Programları’nın herbirinin ücreti KDV dahil olmak üzere Katılımcı olan bir küçük ve bir yetişkin için 80  TL, Katılımcı olacak 3. ve daha fazla katılımcının isteğe bağlı katılımları için ödemesi gereken katılım ücreti, herbir kişi için 20 TL’dir. Ailemle Sanatçı Atölyesinde kapsamında yer alan her bir atölyenin ücretis ise KDV dahil olmak üzere Katılımcı olan  bir çocuk ve bir yetişkin için toplamda 300  TL’dir. Bir çocuk ve bir yetişkinin dışında, aile bireylerinden olması kaydıyla, 3. ve daha fazla katılımcının isteğe bağlı katılımları için ödemesi gereken katılım ücreti, herbir kişi için 60 TL’dir. Atölye katılımcısı 1 çocuk dışındaki diğer katılımcıların en az birinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

   Atölye program katılım ücreti  redi kartı ile ya da İstanbul Modern gişesinde peşin olarak tahsil edilmektedir. Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, Ailece Sanat ve Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları kapsamında yer alan atölyeler için herhangi bir taksitlendirme imkanı bulunmamaktadır. Sadece Ailemle Sanatçı Atölyesinde kapsamındaki atölye kayıtları için ise anlaşmalı bankalar tarafından belirlenen vade farkı oranın karşılanması kaydıyla dört taksit uygulanmak üzere taksitlendirme yapılabilmektedir.

   Kredi/banka kartı ile ödemelerde, bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden onay alınamaması halinde bilet satışı yapılamayacaktır. 

   Eğitim Programına katılımı için Alıcı’ya bilet gönderimi/teslimat gerçekleştirilmeyecektir. Alıcı, bilet satışı işlemi gerçekleştiğinde kendisine iletilecek olan e-postayı saklamak ve Etkinlik günü basılı veya elektronik olarak ibraz etmek üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür.

  6. Eğitim Programlarının İfasına İlişkin Bilgiler:

   Şayet adı bildirilen Katılımcılarda  bir değişiklik olduğu, katılım hakkı üçüncü bir kişiye devredilmek istendiği takdirde, Alıcı’nın İstanbul Modern’i bilgilendirmesi zorunludur. Bu bilgilendirme en geç Eğitim Programı’ndan 24 saat öncesine kadar egitim@istanbulmodern.org e-posta adresine yazılı olarak yapılmalıdır.

   Atölyeye katılacak olan katılımcının varsa gelişim düzeyine ilişkin farklılıklar ya da eğitim sürecini etkileyebilecek özel durumlar (engellilik, hastalık vd) Satın Alma Formunda belirtilmelidir. Bu özel durumun İstanbul Modern tarafından Atölye kapsamında uygunluğu değerlendirilecek olup, uygulanabilir görülmediği takdirde İstanbul Modern bileti satmama, satmış ise ücretin iadesi ile satışı iptal etme hakkına sahiptir. Satın Alma Formu’nda belirtilebilecek olan özel durum verileri, sağlık verisi olup; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu verilerin işlenmesi için Katılımcı ve/veya Kayıt Yaptıran’ın açık rızası aranmaktadır.  Kayıt Yaptıran/Alıcı kişinin varsa kendisi veya, Katılımcı çocuğun velisi sıfatı ile küçük hakkında İstanbul Modern’e bu sağlık verilerini işlemek için açık rızasını vermediği takdirde, İstanbul Modern satışı iptal etmek hakkını saklı tutar.

   Atölye programları, belirli yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenir. Bu yaş aralığında kalmayanlar olduğu takdirde İstanbul Modern Katılımcı’yı atölyeye almama hakkına sahiptir. Böyle bir durumda atölyeye ilişkin ücret iadesi mümkün olmadığı gibi, o yaş grubuna ait farklı bir atölyeye katılma imkanı da olmayacaktır. Kayıt Yaptıran, satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce doğru yaş grubunda ve doğru atölye satın alımı yaptığından emin olmalıdır.

   Atölyelerde katılımcı sayısına bakılmaksızın, her bir aile ortak bir sanat çalışması gerçekleştirir. Aileler kendi yaptıkları sanat çalışmasını atölye bitiminde yanlarında götürebilirler.

   Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, Ailece Sanat ve Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları atölyeleri 60 dakika, Ailemle Sanatçı Atölyesinde başlıklı atölye programı ise 150 dakikadır. İstanbul Modern, atölyenin kapsamına göre sözkonusu süreleri kısaltma veya uzatma hakkını saklı tutar. Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, Ailece Sanat, Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları ve Ailemle Sanatçı Atölyesinde programlarının kapsamında yer alan her bir atölye  belirli saatte başlar ve belirli saatte biter. Atölye başlangıç saatinden 10 dakika sonra gelen Katılımcılar atölyeye kabul edilmeyecektir. Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları ve Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri kapsamındaki atölyelerin, atölye saatleri içerisinde Katılımcı küçüğün atölyeden ayrılmak istemesi durumunda, İstanbul Modern görevlileri küçüğü teslim eden kişiyi bıraktığı telefon numarasından arar; bu durumda refakatçi yetişkinin en geç 15 dakika içinde küçüğü teslim alması gereklidir.

   Atölyelerin gerçekleştirileceği mekanlar İstanbul Modern tarafından belirlenir. İstanbul Modern atölyenin başlangıç saatine kadar atölye mekanını değiştirme hakkını saklı tutar. Atölyeler, ilgili mekan ve İstanbul Modern kurallarına göre düzenlenmiştir. Katılımcı’nın bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmesi ya da atölyenin sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyici davranması, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemesi halinde, mekan ilgilisi ve/veya İstanbul Modern Katılımcı’yı mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir.

   Katılımcı’lardan veya Kayıt Yaptıran’lardan kaynaklanan sebeplerle atölyeye katılımın sağlanamadığı durumlarda, atölyelerin telafisi ya da tekrar uygulanma imkanı mevcut değildir. Katılımcı’nın aynı atölye içeriğinin uygulandığı başka bir grup atölyesine ya da aynı başlıklı atölyenin ileri tarihteki bir başka bölümüne katılma imkanı bulunmamaktadır.

   Alıcı, satın aldığı kayıt hakkını ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

   İstanbul Modern, Katılımcıların şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü üstlenmez. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı İstanbul Modern’in o atölye için belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonları atölye mekanına sokulmayabilir. İstanbul Modern, Katılımcı’ların atölye mekanına dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir.

  7. Atölyenin İptal veya Ertelenmesi :

   Atölye satışları kesindir. Satın alma işleminden sonra karar değiştirirseniz, iptal ve değiştirme veya  bedelin iadesi ne yazık ki mümkün değildir. Ancak Etkinlik’in herhangi bir nedenle yapılamaması veya başka bir tarihe ertelenmesi durumlarında, İstanbul Modern tarihi değiştirilmiş bir atölyenin yeni tarihi ve saati konusunda Kayıt Yaptıran’ı bilgilendirecektir. İptal edilmiş olan atölyeler için İstanbul Modern Kayıt Yaptıran’a yeni atölye tarihleri önerebilir. Ancak, tarihi değiştirilmiş atölyeye katılımın mümkün olmadığı hallerde ödenen ücret Kayıt Yaptıran’ın satın alım için kullandığı kredi kartına iade edilir. İade süresi, kredi kartının ait olduğu banka uygulamasına göre değişmektedir. İstanbul Modern tarafından atölyenin iptal edilmesi durumu dışında hiçbir durumda ücret iadesi mümkün değildir.

   Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri kapsamında yer alan atölyeler için katılımcı sayısının 3 çocuktan az, Ailece Sanat ve Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları kapsamında yer alan atölyeler için katılım sayısı 2 aileden az, Ailemle Sanatçı Atölyesinde kapsamında yer alan atölyeler için katılım sayısının 7 aile katılımının altında kaldığı durumlarda atölye İstanbul Modern tarafından yapılmayacaktır ve bu durum İstanbul Modern’in atölyeyi iptali anlamına gelir ve aşağıda düzenlenen şekilde iade hakkı doğurur.

  8. Cayma Hakkı:

   Gerçekleşecek bilet satışına ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1 (g) bendi uyarınca, cayma hakkınız bulunmamaktadır.

  9. Şikayet Çözüm Yöntemleri :

   İstanbul Modern Atölyelerine ilişkin şikayetlerinizi egitim@istanbulmodern.org adresine e-mail atarak veya 0212 3347312 numaralı telefon hattını arayarak tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımıza ulaşan şikayetlerinize ilişkin gerekli araştırmalar yapılmak suretiyle, size en kısa zamanda e-mail veya telefon yolu ile bilgi verilecektir.

  10. Yasal Başvuru Haklarınız :

   Gerçekleştirdiğiniz bilet satın alımı işlemine ilişkin uyuşmazlıklar hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri’ne başvuruda bulunabilirsiniz. [2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.] Bu çerçevede, yerleşim yerinizdeki veya dilerseniz İstanbul Modern’in yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz.

  İstanbul Eğitim Programları (Atölyeler) Mesafeli Satış Sözleşmesi

  1. Tanımlar

   Bu İstanbul Modern Eğitim Programları (Atölyeler) Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde ("Sözleşme") yer alan aşağıdaki tanımlamalar ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

   SATICI BİLGİLERİ:
   Ünvanı: İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi
   Adres: Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi, No:99 34430, Beyoğlu İstanbul
   Telefon : 0212 334 73 00
   Faks: 0212 243 43 19
   E-posta: info@istanbulmodern.org
   Websitesi: www.istanbulmodern.org
   Mersis no 0481053495200001

   ALICI  BİLGİLERİ:
   Adı Soyadı:
   Adres:
   Telefon:
   E-posta:

   “*Alıcı” deyimi Eğitim Programına katılacak 18 yaşından küçük çocuk (“Katılımcı”) için veya Aile Atölyeleri bakımından küçükle birlikte yetişkin için Eğitim Programını satın alan kişiyi ifade eder.

   İstanbul Modern Eğitim Programları:

   • Çocuklara Özel Haftasonu Eğitim Programları
   • Keşif Alanı Haftasonu Çocuk Atölyeleri
   • Ailece Sanat
   • Keşif Alanı Haftasonu Aile Programı
   • Ailemle Sanatçı Atölyesinde

   Web sitesi: İstanbul Modern'in tüm yasal haklarına sahip olduğu, www.istanbulmodern.org'dur,

   Sözleşmenin Konusu:

   Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, Ailece Sanat ve Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları kapsamındaki her bir atölye 60 dakika, Ailemle Sanatçı Atölyesinde başlıklı atölye programı kapsamındaki her bir atölye ise 150 dakikadır. Satışa konu atölye etkinliği, yukarıda belirtilen eğitim programları kapsamında İstanbul Modern’in web sayfasında ilan edilir ve ilan edilen eğitim atölyesi Alıcı tarafından seçilendir.

   İşbu Sözleşmenin konusu, yukarıda belirtilen programlar kapsamında düzenlenen, Alıcı tarafından seçilmiş olan atölye için geçerli olup, katılımcı veya katılımcı çocuk adına kayıt yaptıran kişinin seçtiği eğitim programlarının satış koşullarını belirlemektedir. 

   Katılım hakkı Alıcı tarafından web sitesinden elektronik ortamda satın alınarak sağlanır. 18 yaşından küçükler için düzenlenen çocuk atölyelerinde atölyeye katılacak olan küçük “Katılımcı”, Katılımcı için satın almayı yapan yetişkin ise “Kayıt Yaptıran” veya “Alıcı” olarak anılacaktır. Ailelere yönelik atölyelerde ise “Katılımcı”, katılacak küçük ve refakatçı olan yetişkinleri birlikte ifade eder ve Kayıt Yaptıran/Alıcı ile Katılımcı’nın aynı olması zorunlu olmayıp, Katılımcı isimlerinin satın alma sırasında Satın Alma Formunda belirtilmesi gereklidir. Çocuk atölyeleri için Kayıt Yaptıran/Alıcı, küçüğün veli ya da vasisi değil ise bu durumu Satın Alma Formunda belirtmeli, veli/vasiye ilişkin gerekli bilgileri vermelidir.

  2. Eğitim Programlarının Ücretlendirilmesi:

   Atölye Katılım Bedeli Bilet Bedeli
   (Tüm Vergiler Dahil)
  3. Ödeme ve Teslim ile İlgili Bilgiler:

   Atölye ücreti, Çocuklara Özel Haftasonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Haftasonu Çocuk Atölyeleri’nin her birinin ücreti, KDV dahil olmak üzere Katılımcı olan her bir çocuk için 55  TL’dir. Ailece Sanat, Keşif Alanı Haftasonu Aile Programları’nın herbirinin ücreti KDV dahil olmak üzere Katılımcı olan bir küçük ve bir yetişkin için 80  TL, Katılımcı olacak 3. ve daha fazla katılımcının isteğe bağlı katılımları için ödemesi gereken katılım ücreti, herbir kişi için 20 TL’dir. Ailemle Sanatçı Atölyesinde kapsamında yer alan her bir atölyenin ücretis ise KDV dahil olmak üzere Katılımcı olan  bir çocuk ve bir yetişkin için toplamda 300  TL’dir. Bir çocuk ve bir yetişkinin dışında, aile bireylerinden olması kaydıyla, 3. ve daha fazla katılımcının isteğe bağlı katılımları için ödemesi gereken katılım ücreti, herbir kişi için 60 TL’dir.  Atölye katılımcısı 1 çocuk dışındaki diğer katılımcılardan en az birinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Atölye program katılım ücreti kredi kartı ile ya da İstanbul Modern gişesinde peşin olarak tahsil edilmektedir.

   Atölye program katılım ücreti kredi kartı ile ya da İstanbul Modern gişesinde peşin olarak tahsil edilmektedir. Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, Ailece Sanat ve Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları kapsamında yer alan atölyeler için herhangi bir taksitlendirme imkanı bulunmamaktadır. Sadece Ailemle Sanatçı Atölyesinde kapsamındaki atölyeler için ise anlaşmalı bankalar tarafından belirlenen vade farkı oranın karşılanması kaydıyla dört taksit uygulanmak üzere taksitlendirme yapılabilmektedir. Kredi/banka kartı ile ödemelerde, bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden onay alınamaması halinde bilet satışı yapılamayacaktır. 

   Eğitim programına katılımı için Alıcı’ya bilet gönderimi/teslimat gerçekleştirilmeyecektir. Alıcı, bilet satışı işlemi gerçekleştiğinde kendisine iletilecek olan e-postayı saklamak ve Etkinlik günü basılı veya elektronik olarak ibraz etmek üzere hazır bulundurmakla yükümlüdür.

  4. Eğitim Programlarının İfasına İlişkin Bilgiler:

   Şayet adı bildirilen “Katılımcı” kişilerde bir değişiklik olduğu, katılım hakkı üçüncü bir kişiye devredilmek istendiği takdirde, Alıcı’nın İstanbul Modern’i bilgilendirmesi zorunludur. Bu bilgilendirme en geç Eğitim Programı’ndan 24 saat öncesine kadar egitim@istanbulmodern.org e-posta adresine yazılı olarak yapılmalıdır.

   Atölye programına katılım için satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce, atölyeye ilişkin bilgiler öğrenilmeli ve Satın Alma Formu uygun şekilde doldurmalıdır.

   1. Katılımcı çocukların durumu

    Atölyeye katılacak olan katılımcının varsa gelişim düzeyine ilişkin farklılıklar ya da eğitim sürecini etkileyebilecek özel durumlar (engellilik, hastalık vd) Satın Alma Formunda belirtilmelidir. Bu özel durumun İstanbul Modern tarafından Atölye kapsamında uygunluğu değerlendirilecek olup, uygulanabilir görülmediği takdirde İstanbul Modern ücretin iadesi ile satışı iptal etme hakkını saklı tutar. Satın Alma Formu’nda belirtilebilecek olan özel durum verileri, sağlık verisi olup; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu verilerin işlenmesi için katılımcı veya kayıt yaptıranın açık rızası aranmaktadır. Kayıt yaptıran kişinin, katılımcı çocuğun velisi sıfatı ie İstanbul Modern’e bu sağlık verilerini işlemek için açık rızasını vermediği takdirde, İstanbul Modern satışı iptal etmek hakkını saklı tutar.

    Atölye programları, program içeriğinde belirtilen yaş grubundaki çocuklar için düzenlenir. Bu yaş aralığında kalmayanlar olduğu takdirde İstanbul Modern Katılımcı’yı atölyeye almama hakkına sahiptir. Böyle bir durumda atölyeye ilişkin ücret iadesi mümkün olmadığı gibi, o yaş grubuna ait farklı bir atölyeye katılma imkanı da olmayacaktır. Kayıt Yaptıran, satın alma işlemini gerçekleştirmeden önce doğru yaş grubunda ve doğru atölye satın alımı yaptığından emin olmalıdır.

   2. Eğitim Programlarına Katılım Kuralları

    Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları ve Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri kapsamında yer alan atölyelerde katılımcı olan her bir çocuk katılımcı sanat çalışması gerçekleştirir. Ailece Sanat, Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları ve Ailemle Sanatçı Atölyesinde kapsamında yer alan atölyelerde ise katılımcı sayısına bakılmaksızın, her bir aile ortak bir sanat çalışması gerçekleştirir. Katılımcı çocuk ve aileler, yaptıkları sanat çalışmasını atölye bitiminde yanlarında götürebilirler.

    Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, Ailece Sanat ve Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları atölyeleri 60 dakika, Ailemle Sanatçı Atölyesinde başlıklı atölye programı ise 150 dakikadır. İstanbul Modern, atölyenin kapsamına göre sözkonusu süreleri kısaltma veya uzatma hakkını saklı tutar.

    Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri, Ailece Sanat, Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları ve Ailemle Sanatçı Atölyesinde programlarının kapsamında yer alan her bir atölye belirli saatte başlar ve belirli saatte biter. Atölye başlangıç saatinden 10 dakika sonra gelen Katılımcılar atölyeye kabul edilmeyecektir. Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları ve Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri kapsamındaki atölyelerin , atölye saatleri içerisinde Katılımcı küçüğün atölyeden ayrılmak istemesi durumunda, İstanbul Modern görevlileri küçüğü teslim eden kişiyi bıraktığı telefon numarasından arar; bu durumda refakatçi yetişkinin en geç 15 dakika içinde küçüğü teslim alması gereklidir.

    Atölyelerin gerçekleştirileceği mekanlar İstanbul Modern tarafından belirlenir. İstanbul Modern atölyenin başlangıç saatine kadar atölye mekanını değiştirme hakkını saklı tutar. Atölyeler, ilgili mekan ve İstanbul Modern kurallarına göre düzenlenmiştir. Katılımcı’nın bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmesi ya da atölyenin sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyici davranması, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemesi halinde, mekan ilgilisi ve/veya İstanbul Modern Katılımcı’yı mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir.

    Atölyelerin maksimum ve minimum Katılımcı sayısı İstanbul Modern tarafından belirlenir. Bazı atölyelerde kapasite hızlı bir şekilde dolabilir; İstanbul Modern kapasite konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. İstanbul Modern, uygun göreceği durumlarda ilave kayıt alma imkanına da sahiptir.

    Katılımcılardan kaynaklanan sebeplerle atölyeye katılımın sağlanamadığı durumlarda, atölyelerin telafisi ya da tekrar uygulanma imkanı mevcut değildir. Katılımcının aynı atölye içeriğinin uygulandığı başka bir grup atölyesine ya da aynı başlıklı atölyenin ileri tarihteki bir başka bölümüne katılma imkanı bulunmamaktadır.

    Katılımcı, satın aldığı kayıt hakkını ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

    İstanbul Modern, Katılımcıların şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü üstlenmez. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı İstanbul Modern’in o atölye için belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonları atölye mekanına sokulmayabilir. İstanbul Modern, Katılımcıların atölye mekanına dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir.

  5. Etkinliğin İptal veya Ertelenmesi :

   Bilet satışları kesindir. Biletinizi satın aldıktan sonra karar değiştirirseniz, iptal ve değiştirme veya bilet bedelinin iadesi ne yazık ki mümkün değildir.

   Atölyelerin uygulama tarihleri İstanbul Modern tarafından çeşitli nedenlerle değiştirilebilir ya da atölye iptal edilebilir. İstanbul Modern tarihi değiştirilmiş bir atölyenin yeni tarihi ve saati konusunda Kayıt Yaptıran’ı bilgilendirecektir. İptal edilmiş olan atölyeler için İstanbul Modern Kayıt Yaptıran’a yeni atölye tarihleri önerebilir. Ancak, tarihi değiştirilmiş atölyeye katılımın mümkün olmadığı hallerde ödenen ücret Kayıt Yaptıran’ın satın alım için kullandığı kredi kartına iade edilir. İade süresi, kredi kartının ait olduğu banka uygulamasına göre değişmektedir. İstanbul Modern tarafından atölyenin iptal edilmesi durumu dışında hiçbir durumda ücret iadesi mümkün değildir.

   Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim Programları, Keşif Alanı Hafta Sonu Çocuk Atölyeleri kapsamında yer alan atölyeler için katılımcı sayısının 3 çocuktan az, Ailece Sanat ve Keşif Alanı Hafta Sonu Aile Programları kapsamında yer alan atölyeler için katılım sayısı 2 aileden az, Ailemle Sanatçı Atölyesinde kapsamında yer alan atölyelerin katılım sayısı 7 aile katılımının altında kaldığı durumlarda atölye İstanbul Modern tarafından yapılmayacaktır ve bu durum İstanbul Modern’in atölyeyi iptali anlamına gelir ve aşağıda düzenlenen şekilde iade hakkı doğurur.

  6. Cayma Hakkı:

   Gerçekleşecek bilet satışına ilişkin olarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1 (g) bendi uyarınca, cayma hakkınız bulunmamaktadır.

  7. Şikayet çözüm yöntemleri :

   İstanbul Modern Eğitim Programlarına ilişkin şikayetlerinizi egitim@istanbulmodern.org adresine e-mail atarak veya 0212 3347312 numaralı telefon hattını arayarak tarafımıza iletebilirsiniz. Tarafımıza ulaşan şikayetlerinize ilişkin gerekli araştırmalar yapılmak suretiyle, size en kısa zamanda e-mail veya telefon yolu ile bilgi verilecektir.

  8. Yasal Başvuru Haklarınız :

   Gerçekleştirdiğiniz bilet satın alımı işlemine ilişkin uyuşmazlıklar hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri’ne başvuruda bulunabilirsiniz. [2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, değeri 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.] Bu çerçevede, yerleşim yerinizdeki veya dilerseniz İstanbul Modern’in yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz.

  İSTANBUL MODERN - ATÖLYE KAPSAMINDA KATILIMCI VE KAYIT YAPTIRAN KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak kendisine ait İstanbul Modern Sanat Vakfı İstanbul Modern Sanat Müzesi İktisadi İşletmesi’ni de kapsamak üzere İstanbul Modern Sanat Vakfı (“İstanbul Modern”) veri sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz İstanbul Modern tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin daha detaylı bilgiye www.istanbulmodern.orginternet sitesinde bulunan İstanbul Modern Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

   İstanbul Modern olarak; atölye katılımcılarının, atölyelere kayıt yaptıranların, refakatçilerin ad, soy adı, yaşı, ödeme bilgilerini, iletişim bilgileri ve gerekli olması halinde sağlık verilerini ve atölyelerin gerçekleşmesi için gerekli olacak benzeri kişisel verileri;
   • Atölye çalışma ve faaliyetlerin kurgulanması, koordine edilmesi, geliştirilmesi, atölyelerin çevrimiçi veya fiziken gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi, yeni faaliyetlerin  planlanması atölye katılımcıları veya 18 yaşından küçüklerin alındığı atölyeler için veli/vasileri ile kurulan sözleşmelerin ifası ve ilişkilerin yürütülmesi, atölyelerin amaçlarına uygun olarak, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi, 18 yaş altı katılıma açık atölyeler için küçük katılımcıların veli/vasilerine veya refakatçilerine teslim edilmesi,
   • İstanbul Modern tarafından gerçekleştirilen atölye ve etkinlik faaliyetlerinin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması, kültür sanata yönelimin güçlendirilmesi,
   • Talep, öneri ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması;
   • Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası;

   gibi amaçlarla(hepsi birlikte “Amaçlar”) işleyebilmekteyiz.

  2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

   Kişisel verileriniz, İstanbul Modern tarafından atölye katılım başvurularının alınması ve Program çalışmalarının yürütülmesi amacıyla elektronik ortamda çevrimiçi düzenlenecek atölye çalışmaları kapsamında video konferans sistemi, fotoğraf ve video çekimi ile veya telefon e-mail, mobil uygulama kanallarından online ve fiziki olarak yüz yüze toplanmaktadır.  Kişisel verileriniz, İstanbul Modern’in meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartına dayalı olarak toplanmaktadır.

   Fiziki katılımla gerçekleşen atölyelerde çekilecek olan görsel ve işitsel kişisel verileriniz buna ilişkin yaka kartı takmanız halinde yayımlanmayacaktır. Aksi durumda görsel ve işitsel verileriniz İstanbul Modern tarafından gerçekleştirilen atölye ve etkinlik faaliyetlerinin tanıtılması kapsamında yayımlanabilecektir.
  3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

   Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda; atölyelerin gerçekleştirilmesi amacıyla,  atölyelerimizin çevrimiçi video konferans sistemi üzerinden sağlanması durumunda video konferans hizmet sağlayıcısına, tedarikçilerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

   Atölye faaliyetlerinin çevrimiçi kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda katılımcıların kullanacağı üçüncü taraflara ait uygulama/yazılımlar nezdinde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetine yönelik detaylı bilgiler edinmek için bahsi geçen üçüncü taraflar tarafından yayımlanan politikaları incelemeniz önerilmektedir.

   İstanbul Modern bu yazılım/uygulamaların içeriklerinden gizlilik politikaları ve diğer uygulamalarından sorumlu değildir.
  4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

   Kişisel veri sahipleri olarak;
   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı olarak Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak posta ile Asmalımescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi, No: 99 34430, Beyoğlu, İstanbul Türkiye adresine veya KEP adresiniz ile istanbulmodern@hs02.kep.tradresine, güvenli elektronik imza/ mobil imza kullanarak veya İMSAV’a daha önce bildirilen ve İMSAV’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle egitim@istanbulmodern.orgadresine veya ayrıca Kurul tarafından belirlenebilecek başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ücret tarifeleri kapsamında başvurunun cevaplandırılması için başvuruda bulunan veri sahibinden ücret talep edilebilecektir.

  Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
  egitim@istanbulmodern.org veya 0212 334 73 52