E-BÜLTENE ÜYE OL
  • Adınız, Soyadınız:
  • E-posta Adresiniz:
  • GÖNDER
ENGLISH
Koleksiyondan Bir Seçki
Cevdet Erek, 1974 Akla Kara, 2014

Karışık teknik

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu

 

 

Cevdet Erek’in sanatsal pratiği görsel-işitsel sanatlar ve müziğe odaklanır. 2000’lerin başından bu yana güncel sanatta etkin ses ve mekân kullanımıyla ön plana çıkan sanatçı, müzik alanında ise Türkiye alternatif/deneysel rock sahnesine sıra dışı üretimiyle öncülük eden Nekropsi’nin çekirdek kadrosunda yer alır; grupta bateri çalıp vokal yapmaya, kayıtlarda ve konserlerde yer almaya devam eder. Erek genelde mekâna ve duruma özel çalışır; izleyicinin belirli bir mekânı görsel, fiziki ve işitsel olarak deneyimlemesini kavramsal bir bakış açısıyla irdeler. Sesler, mimari müdahaleler, hareketli görüntü veya cisimler ile kurguladığı yapıtlarında gündelik ya da sıradan görünen nesne ve malzemelere de yer verir. Çalışmaları genel itibariyle içinde bulunduğumuz dünyayı algılama biçimlerimizi ve hayatı nasıl ve hangi ölçüleri kullanarak düzenlediğimizi sorgular. Zaman deneyimine odaklanan sanatçı; bu deneyimi tarih, takvim, zaman çizelgesi ve saat gibi çeşitli araç ve olgularla irdeler. Diğer yandan, mekândaki mimari unsurları manipüle ederek izleyicinin algısını başkalaştırır ve işitsel düzlemde ritim, tempo, vuruş ve tekrara sıklıkla başvurur.

“Akla Kara”; sanatçının 2007 yılından itibaren merkezi İstanbul, durakları başka yerler olan bir sanatsal serüvenin dökümünden damıtılır. Erek’in İstanbul Modern’in 2014 tarihli “Komşular” sergisi için yaptığı çalışma, sanatçının belli bir yer ve zamanda ortaya çıkardığı, onları takip eden, çeşitlendiren ve deforme eden; görülebilir, tutulabilir veya duyulabilir çeşitli işlerinden oluşur. Ritim, tekrar, ışık, varlık-yokluk, tarih, yazı, gündelik malzeme ve teknoloji gibi “aşikar” olan ama göz ardı edilebilen konu ve kavramlar arasında ilişkiler kurar. Yapıtta, birçoğu farklı yerlerde gösterilmiş olan çalışmalar; üretim süreçlerini anlatan kitap, katalog, kitabe ve benzeri malzemelerle izlenebilir. Sanatçı, “Akla Kara”da yer verdiği olayları, kişileri, nesne ve sesleri ortak bir ilişkisellik düzleminde birleştirir ve izleyiciyi aralarında bir akış bulmaya davet eder.