E-BÜLTENE ÜYE OL
  • Adınız, Soyadınız:
  • E-posta Adresiniz:
  • GÖNDER
ENGLISH
Koleksiyondan Bir Seçki
Elliott Hundley, 1975 Bölüm, 2014

Keten üzerine yağlıboya ve kağıt

190,5 x 147,3 cm

Özel Koleksiyon

Uzun Süreli Ödünç

 

 

Greensboro, North Carolina doğumlu Elliott Hundley, çalışmalarında dergi sayfaları, bambu, ip, kağıt, fotoğraf, plastik ve köpük gibi buluntu malzemeleri kullanır. Sanatçının çalışmalarında modern kent insanının kullandığı bu gündelik tüketim malzemeleri, düzensiz biçimde bir araya gelir ve bu birliktelik hayatın kaotik yapısına referans verir. Hundley’nin çalışmalarının sorunsalı, özellikle Batı toplumunun “modern” yaşam idealinin gerçekliğini kaybetmesi, umutsuzluğun çıkmazları, tüketimin sınırsızlığı ve çöplüklerin zenginliğidir. Tahayyül edilen mükemmelliğin imkânsızlığını kolajlarında görünür hale getiren sanatçının bir arada kullandığı malzemelerin kendi bellekleri ve Hundley’nin kişisel anlamlandırmaları çalışmalarında yepyeni anlatılar üretir. Bütünün içinde yer alan farklı referanslardaki ilişkisellikler, resimlerini bir keşif alanına dönüştürür. Tarih, mitoloji ve uçsuz bucaksız muazzam doğa görüntüleri, Hundley’nin çalışmalarında masalsı bir imgeler bütününe dönüşür. Sanatçının kişisel mitolojisini yaratan bu duygu yüklü ve nostaljik bütün, adeta sıkıştırılmış rüya betimlemeleri gibidir.

Hundley’nin koleksiyonda yer alan “Bölüm” adlı çalışmasında iç içegeçen sarmal formların mimarisi, izleyiciyi anıtsal ve gerçek dışı bir mekânda derin bir yolculuğa çıkartır. Hundley’nin üretim sürecindeki performatif dışavurumu, birbirinin içine geçmiş imgelerin oluşturduğu katmanlar, bu katmanlardaki gizli küçük figür ve mekân detayları, anlatının soyut düzlemdeki karşılığı niteliğindedir.